Portfolio- The Duck Creator

Portfolio- The Duck Creator


ผลงานของ The Duck Creator

Content & Publication

 • Big Asia Thailand โปรเจกต์ International Subject 3 ตอบแทนสังคม ในขณะศึกษาชั้น ม.6 ส่งมอบความรู้สึก และเรื่องราวของเอเชียสู่สังคม ต่อมาพัฒนาไปเป็นเว็บไซต์และมีโดเมนเป็นของตนเองครั้งแรก (www.bigasia.in.th) ก่อนที่จะปิดไปใน 1 ปีถัดมา

 • Big Asia Mag 1 - ในหลวงของปวงชน หนังสือพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวการเยือนประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย จะได้เห็นแง่มุมต่าง ๆ และเพื่อแสดงความรักต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

 • Big Asia Mag 2 - รวบรวมบทความ Big Asia รวบรวมบทความทั้งหมดที่เขียนในเว็บไซต์ Big Asia ก่อนที่จะปิดเว็บไซต์ มุมมองของผมต่อเอเชีย เต็มอิ่มกว่า 50 หน้า

 • Big Asia/TDC Mag 3 -TDC Better 2020 เร็วๆ นี้
 • TDC Space พื้นที่ทางความคิด การเมือง ความเข้าใจ ความรู้สึก และแง่มุมจากผู้ชายคนนี้
 • MVVM Android Doc หนึ่งในสรุปความรู้ที่ได้มาจากโปรเจกต์ การเขียนแอพพลิเคชั่นบน Android ด้วยแนวคิด Model View ViewModel และภาษา Kotlin
 • พร้อมเข้าใจและเปิดใจ ให้ปรับเพื่อคงอยู่ Facebook Frame ของ TDC กว่า 10 ข้อความ

Website

 • The Duck Creator Main Site ตั้งแต่ปี 2019 หน้านี้ที่เห็นกันอยู่ เขียนด้วย Jekyll และ Markdown (ก่อนหน้านั้นเขียนด้วย HTML ดูเว็บไซต์เก่าได้ที่ GitHub ของ TDC)
 • TDC Space พัฒนาโดยใช้ Gatsby และ Markdown
 • TheethawatSpace เว็บส่วนตัวของ ติน ธีร์ธวัช สวาสดิ์ธรรม ผู้พัฒนาของ TDC เขียนด้วย Next JS
 • MVVM Android Doc Tin Android Doc เขียนด้วย Jekyll และ Jekyll-theme-doc
 • VFMB อีก 1 โปรเจกต์ที่ทุ่มเทสุดความสามารถ และประทับอยู่ในใจ เขียนด้วย PHP, Laravel บวกกับ Wordpress และ Mobirise ในปี 2018
 • Chaesonvintage หน้าเว็บไซต์สำหรับ แจ้ซ้อนวินเทจ ที่พักแสนพิเศษ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

Web Application

 • Big Asia App - เขียนโดย PHP ในปลายปี 2017 และทำ Web View ออกมาเป็น Android Application (ปิดตัวแล้ว)
 • Thailand Blog Hub - เขียนโดย PHP เช่นกันในปี 2018 ในครั้งนี้ทำเฉพาะ Web Application (ปิดตัวแล้ว)
 • Thai League Unofficial App - เขียนด้วย PHP Framwork Laravel ในปี 2018 เป็น Web Application ที่ซับซ้อนที่สุดที่เคยเขียนมาในยุคนั้น
 • ShopCongrat19 เขียนด้วย PHP, Laravel ในการ E-Card มอบของขวัญแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ปี 2 ในปีนั้น ที่รับชุดปฏิบัติการ
 • MemoriesOfHatyai เขียนด้วย React, Firebase Realtime Database มอบเป็นของขวัญวันรับปริญญา ให้กับพี่ ๆ บัณฑิตจบใหม่ ในปี 2019
 • PHR Dashboard เขียนด้วย React, TypeScript และ Firebase Cloud Firestore แดชบอร์ดเล็ก ๆ สำหรับดูและแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์

Mobile Application

 • EHealth2019 แอพพลิเคชั่น Android เขียนด้วยภาษา Kotlin พร้อมด้วยหลักการ Model-View-ViewModel และ Asynchronous ด้วย Reactive X สำหรับต่อยอดการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ Bluetooth

Co-Development

 • E-Salesman with PSU OMS & IARC - แอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานขาย ที่จะช่วยกระจายสินค้า OTOP ในวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เขียนด้วย React, React-Redux บนภาษา JavaScript
 • E-OnlineShop with IARC - แอพพลิเคชั่นสำหรับสร้างร้านค้าออนไลน์ของตัวเอง เป็นตัวเองได้เต็มที่ บน React Framework
 • E-Accom with IARC - แอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการระบบจองห้องพักออนไลน์ สำหรับโรงแรมขนาดย่อม บน React Framework
 • ล่องแก่งหนานมดแดง with IARC & Nhanmoddang - เว็บไซต์ตามแบบฉบับของล่องแก่งหนานมดแดง ใช้บน Next JS
 • E-Salesman App with IARC - Hybrid Application สำหรับระบบ E-Salesman เขียนด้วย Ionic Framwork with TypeScript React พร้อมให้บริการแล้วใน Google Play และเร็ว ๆ นี้ทาง App Store

Source Code - GitHub